Skip to content

FAQ

SPM technologies produceert afrekeningen voor water, warmte en energie. Dat wil zeggen dat we de meters aflezen om te zien hoeveel eenheden het afzonderlijke appartement heeft gebruikt in de gegeven periode. Op basis van deze metingen kunnen we het gebruik berekenen voor elk afzonderlijk appartement, omdat we weten hoe groot het aandeel van een appartement van het totale verbruik is. Dus het totale verbruik van het gebouw, zoals meegedeeld door het nutsbedrijf, kan worden toegekend aan de bewoners op basis van hun aandeel in het gebruik.

Deze verdeling is gebaseerd op een prijs per eenheid (WE). De prijs per eenheid varieert van jaar tot jaar, omdat het afhankelijk is van het totale verbruik en de prijs zoals gedicteerd door het nutsbedrijf. Dit is de reden waarom de prijs niet zonder meer kan worden vergeleken met de prijs van het nutsbedrijf voor kWh of m3

Deze antwoorden zijn gebaseerd op de huidige situatie in België, en kunnen per land verschillen. Als dit niet het antwoord was op uw vraag, neem dan gerust contact met ons op.

Typische verklaringen voor hogere afrekening kunnen zijn:

 1. U hebt de thermostaat hoger gezet dan u meestal doet
 2. Uw thermostaat is defect
 3. Het is dit jaar kouder geweest dan het jaar daarvoor
 4. De prijzen voor stadsverwarming, aardgas of olie zijn gestegen.

Als dit niet het antwoord was op uw vraag, neem dan gerust contact met ons op.

Indien u uw voorschot wilt aanpassen, moet u dit opnemen met de administrateur/verhuurder van het appartement. Niet elke administrateur/verhuurder kan het bedrag aanpassen.

Deze antwoorden zijn gebaseerd op de huidige situatie in België en kunnen per land verschillen. Als dit niet het antwoord was op uw vraag, neem dan gerust contact met ons op.

Als uit de verwarmingsrekening blijkt dat u te veel aan voorschotten heeft betaald, dan is dat omdat uw verbruik minder was dan uw voorschot. In een dergelijk geval is de administrateur van uw appartement verantwoordelijk voor de uitbetaling.

Naar alle waarschijnlijkheid krijgt u uw terugbetaling samen met de eerste huurrekening nadat u de afrekening heeft ontvangen. De verhuurder kan het bedrag van uw huur aftrekken, zodat de huur in de betreffende maand lager wordt. Ook kan het bedrag verrekend worden met nog te betalen servicekosten.

Deze antwoorden zijn gebaseerd op de huidige situatie in Nederland en kunnen per land verschillen. Als dit niet het antwoord was op uw vraag, neem dan gerust contact met ons op.

Als uit de afrekening blijkt dat u meer moet betalen dan u aan voorschotten hebt betaald, dan is dat omdat u meer heeft verbruikt dan u vooraf in rekening is gebracht. De administrateur is verantwoordelijk voor de kosten. De administrateur moet het bedrag innen samen met de huur in de maand nadat u afrekening heeft ontvangen.

Neem contact op met uw administrateur / verhuurder als het bij te betalen bedrag van de afrekening hoger is dan drie maanden voorschot, wellicht kunt u in aanmerking komen om het in termijnen te betalen.  

Deze antwoorden zijn gebaseerd op de huidige situatie in België en kunnen per land verschillen. Als dit niet het antwoord was op uw vraag, neem dan gerust contact met ons op.

Het doel van het compenseren voor een ongunstige ligging is een vergoeding voor de afrekening voor een appartement dat onderhavig is aan een buitengewoon groot warmteverbruik. Een ongunstige ligging kunnen appartementen zijn die een buitenmuur hebben, appartementen die boven een onverwarmde kelder liggen, appartementen op de bovenste verdieping of appartementen die dichtbij of boven een poort liggen. In technische termen wordt de vergoeding een “correctie voor ongunstige ligging” genoemd.

In overeenstemming met de officiële voorschriften wordt een berekening van het warmteverlies gebruikt als basis voor de berekening van de vergoeding. De berekening van het warmteverlies wordt geformuleerd door een engineerings- of architectenbureau. Als het appartement in kwestie geen berekening voor het warmteverlies heeft, wordt Brunata’s eigen ervaringsgetal daarvoor gebruikt.

De vergoeding voor het appartement verschijnt op de afrekening onder de kop reductie. De correctie kan op twee afzonderlijke delen van de betaling worden uitgevoerd. Het deel dat gebruiksafhankelijk is (dat wil zeggen van het berekende verbruik beide.

In België worden overigens nagenoeg geen reducties voor ongunstige ligging toegepast.

Deze antwoorden zijn gebaseerd op de huidige situatie in België en kunnen per land verschillen. Als dit niet het antwoord was op uw vraag, neem dan gerust contact met ons op.

Verschillende factoren kunnen hier de reden voor zijn. De meest voorkomende is dat totale verwarmingskosten van het appartement niet op dezelfde manier zijn uitgekomen, wat kan worden veroorzaakt door operationele problemen. Als de watertemperatuur voor de aanvoer naar de radiator omhoog wordt gedraaid, wordt het warmteverlies van de leidingen groter. Als gevolg hiervan wordt een kleiner deel van de radiator warm, omdat de snelheid waarmee de warmte vrijkomt aanzienlijk groter zal zijn. Het resultaat is dat er minder eenheden worden geregistreerd in de warmtekostenverdelers, maar dat de totale stookkosten van het gebouw net zo groot (of zelfs groter) zijn. En de prijs van elke eenheid gaat omhoog.

Als dit niet het antwoord was op uw vraag, neem dan gerust contact met ons op. 

Brunata’s elektronische warmtekostenverdelers (de M8 en Futura Heat) kunnen, als enige warmtekostenverdelers op de markt, onderscheid maken tussen minus-warmte, dit is de warmte uit externe bronnen zoals de zon of houtkachels, en plus-warmte, de warmte die van de radiator komt. 

Deze antwoorden zijn gebaseerd op de huidige situatie in België en kunnen per land verschillen. Als dit niet het antwoord was op uw vraag, neem dan gerust contact met ons op.

Ja. Maar alle warmtekostenverdelers van Brunata worden wel aangepast aan de radiator waarop deze is geïnstalleerd. De meters zijn afgestemd op het gebruik ervan. Het voordeel hiervan is dat één eenheid op het apparaat hetzelfde verbruik registreert, of het nu een kleine of grote radiator is. 

Als dit niet het antwoord was op uw vraag, neem dan gerust contact met ons op. 

We veranderen of herstellen uw apparaat zo snel mogelijk, maar er kan een wachttijd zijn. U ontvangt van ons een brief voordat we u bezoeken. In de lopende periode zal uw verbruik worden berekend. De berekeningsmethode is te zien op uw afrekening. 

Ja, omdat de meter is aangepast aan het radiatortype en de grootte waarop deze is geïnstalleerd. Als een andere radiator wordt geïnstalleerd moet de meter worden vervangen. Als u een nieuwe radiator heeft geïnstalleerd, maar geen nieuwe meter, moet u contact opnemen met uw verhuurder of de administrateur.

Deze antwoorden zijn gebaseerd op de huidige situatie in België en kunnen per land verschillen. Als dit niet het antwoord was op uw vraag, neem dan gerust contact met ons op.

 • Zet de ramen niet lang open in het stookseizoen.
 • Gebruik alle de radiatoren op een redelijk verwarmingsniveau.
 • Open de ramen 2-3 keer per dag gedurende 5 minuten om de lucht te verversen en de vochtigheid af te voeren zonder alles in huis af te koelen. Denk eraan de radiator dicht te draaien.
 • Zorg ervoor dat de lucht vrij kan circuleren rond de radiatoren.
 • Koop een thermometer en plaats deze op een binnenwand
 • Zet de radiatoren uit wanneer u ze niet gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u niet thuis bent of ´s nachts.
 • Draai de kraan dicht tijdens het tandenpoetsen, douchen of scheren.
 • Beperk het gebruik van uw bad. Het waterverbruik van een douche van 5 minuten is ongeveer 50 liter water, terwijl het vullen van een bad ongeveer 150 liter kost.
 • Laat het water niet lopen tijdens de afwas. Gebruik in plaats hiervan een gootsteenstop of een teil.
 • Ontdooi geen diepvriesproducten onder stromend leidingwater. Plaats ruim van tevoren het voedsel in de koelkast. Op deze manier zult u water besparen en gebruik maken van de koude van de diepvriesproducten.
 •  
 1. Lucht de kamer twee of drie keer per dag.
 2. Lucht de kamer ongeveer vijf minuten per keer.
 3. Droog geen kleren binnenshuis.
 4. Lucht de badkamer door een raam of ventilatie na het douchen en houd de deur ondertussen gesloten.
 5. Lucht de keuken tijdens het koken en gebruik, indien mogelijk, de afzuigkap.
 6. Kook met een deksel op de pannen. Op deze manier zult u niet alleen uw binnenklimaat verbeteren maar ook uw energieverbruik verlagen.
 7. Lucht de kamer wanneer er veel mensen zijn geweest.
 8. Controleer uw huis en onderneem maatregelen wanneer er schimmel verschijnt.
 9. Houd een stabiele temperatuur van 20-22 graden aan gedurende de verwarmingsperiode.
 10. Maak de woning minstens eenmaal per week schoon.

Het is belangrijk dat de luchtvochtigheid niet zo hoog wordt dat het een negatieve invloed heeft op het binnenklimaat. Een hoge vochtigheid wordt gedefinieerd als een relatieve vochtigheid boven 60-65%. In de winter moet de relatieve vochtigheid tussen 40-45% liggen en gedurende de rest van het jaar tussen 20-60%. Met de hygrometer van Brunata kunt u de relatieve vochtigheid en de temperatuur van de verschillende kamers meten.

Als de luchtvochtigheid te hoog is, is het raadzaam om de lucht in de kamer drie keer per dag te verversen.

Enkele aanvullende adviezen zijn:

 • Houd de geïntegreerde ventilatiekanalen in het gebouw geopend.
 • Lucht de badkamer tijdens het douchen (via een raam of ventilatiekanaal).
 • Lucht de keuken tijdens het koken (via een afzuigkap, raam, ventilator of ventilatiekanaal).
 • Gebruik tijdens het koken deksels op de pannen (u bespaart zo ook energie).
 • Droog de kleren niet in de leefruimtes (maar bijvoorbeeld in een droogruimte).
 • Dek grote vaten met water af als ze langere tijd moeten blijven staan.

Lucht de ruimtes waar veel mensen zijn geweest.

Het is belangrijk dat de luchtvochtigheid niet zo hoog wordt dat het een negatieve invloed heeft op het binnenklimaat. Dit zal het geval zijn wanneer de relatieve vochtigheid boven 60-65% is. In de winter moet de relatieve vochtigheid tussen 40-45% liggen en gedurende de rest van het jaar tussen 20-60%. Met de hygrometer van Brunata kunt u de relatieve vochtigheid en de temperatuur van de verschillende kamers meten.
Als de luchtvochtigheid te laag is, is het verstandig om met de administrateur te praten en de oorzaak te zoeken en te beslissen wat er gedaan kan worden om de luchtvochtigheid te veranderen.

U heeft het recht om één keer per jaar een afrekening te ontvangen en het is niet zonder meer mogelijk om de kosten in het midden van een boekjaar te berekenen. Wanneer u verhuist moet u normaliter wachten tot de jaarafrekening waarin het totale jaarverbruik voor het gebouw wordt afgerekend. De afrekeningsperiode en vervaldatum verschijnen op uw vorige afrekeningen, maar zijn ook beschikbaar via de administrateur.

In bijzondere situaties kan tegen een extra vergoeding een tussentijdse afrekening worden opgesteld.

Deze antwoorden zijn gebaseerd op de huidige situatie in België en kunnen per land verschillen. Als dit niet het antwoord was op uw vraag, neem dan gerust contact met ons op.

Meestal moet u een adreswijziging aan de syndicus of verhuurder van het gebouw doorgeven, die de informatie aan ons doorstuurt.

Deze antwoorden zijn gebaseerd op de huidige situatie in België en kunnen per land verschillen. Als dit niet het antwoord was op uw vraag, neem dan gerust contact met ons op.

U moet wachten tot de afrekening voor uw woning wordt opgemaakt, dit wordt meestal een keer per jaar gedaan. De stookkosten zijn een afrekening, die niet kan worden gemaakt tot het totale energieverbruik voor de verwarming van het gebouw is opgemaakt – dat wil zeggen wanneer er kosten te verdelen zijn.

Deze antwoorden zijn gebaseerd op de huidige situatie in Nederland en kunnen per land verschillen. Als dit niet het antwoord was op uw vraag, neem dan gerust contact met ons op.